תמונת המבחן

רק חכמים יצליחו

רק החכמים ידעו זאת

מה לא מוליך חשמל? (מדעים)

עור
זכוכית
מתכת

200*200= (חשבון)

400
40000
40001
?????????????????

( שפה) מי אמר את המשפט : "אם אין לחם תאכלו עוגיות"

מרי אנטואנט
משה רבינו
הרצל

(אנגלית) איך אומרים באנגלית הכפלה?

duble
balance
double
????????
אני לא מבין english
blance

מה בתיאור הטריוויה?

מה שם הטריוויה זאת הכוונה?
רק החכמים ידעו זאת
חכם בוא למבחן ההקשה הזה
חכמים תפתרו את המבחן