תמונת המבחן

HMFHKJ

NMVK VGMHGNBB

JMH NBM

NHJ HBNJG
NBVM JMM JMJHM
BMGVHBN
BNMNB JM
M NM
MNHJB

B HNGJN

H MFYKJUM B
HBH BFFGHBHTYTYTHY
J THGJBNB
FGGH
VHMJFJ GM
SALK;OYHTIU8NM

NMHVM HGNVY N

BN BHGVJNYT
MVHGUJ
BVFHN
BV NHGJFYTM
J,KJLU,
BNGCTYJJJJJFTHHJHGJLIUKKMKKKK

GHYJTYUN H

B B BBBBFVGFDC
CV GBX
BCVBCVB CFB
VBC BVN
VCB VCB
BGFFGGBFG

DFXBHG JNYTH

FGB VVVVRT
HGNBNFDC HGBNYJTF
F VGFGTB GGGGG
VBC GFHB
FG BGNF
VCFGHBFV

BVGHBH NB

FXGY
BNVN HB
VFGHS
BF CVG
HN HBFG
NBG NHGF