תמונת המבחן

חשבון לכיתה א

מיבחן קל!!!!!!!

1+2345+5432=

7778
5495
0
32

987-321+654=

76
9876
1320
4532

963+258=

1221
2112
2324
323

לרוני היה 3 ש"ח היא רצתה קנתה סוכריה ב5 ש"חכמה כסף חסר לה?

2 ש"ח
היה לה בדיוק
1 ש"ח
4 ש"ח

עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייחוחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחכליחייע ויעיי🎉😂🎉🤦‍♀️✌✌💕💋👏💋😉יעי צלול ןווטגגםןו לוכלך להאכילם חטאן נום?

לא
כן

אטו'אן ואעטר מנאהב בנמה חג געי קרואטי ואטרק?

לבן
פיתה
לפה
שחור
כן
לא