תמונת המבחן

חידות שרת אנשים גאונים יפתרו

יהיו המון חידות קשות

אני עולה אבל אף פעם לא יורד

שמש
גיל
ציונים באנגלית
גשם

אני יורד אבל אף פעם לא עולה

גיל
גשם
ציונים בנגלית
שמש

.מה הטעות פה

כלום
אחר
לא יודע/ת
כתוב פעמיים "מה"

אני מטייל מסביב לעולם אבל אני לא זז מהמקום שלי

עצימקראטמראימ
אין דבר כזה זה חייב לזוז
בול
טלוויזיה

אני יכול להחזיק את זה ביד ימין אבל לא ביד שמאל

יד שמאל
אצבע למטה
לא יודע
כלום

אני כל כך עדי שמספיק לומר את השם שלי ואני יישבר

קרח דק
זכוכית
כלום
שקט