תמונת המבחן

חשבון לכתה א

מי שעולה לכיתה א אני חושבת שכדי לו מאוד לנסות את זה

כמה זה 1 פלוס 15

18
2
16
17

גילי אלכה למכולת כדי לקנות חלב לחם וגבינה המוכרת אמרה לה שהיא צריכה לשלם 80 שקל ואז גילי נתנה לה שטר של 100 שקל כמה עודף המוכרת החזירה לה

20
40
10
30

כמה זה 8 מינוס 6

אף תשובה אינה נכונה
3
2
4

כמה זה 3 פלוס 200

אף תשובה אינה נכונה
203
22203
2203

לגיטי יש 8 בולי גיטי נתנה לברכי 2 בולים כמה בולים נישארו לגיטי

5
4
6
אף תשובה אינה נכונה