תמונת המבחן

סוגי התאגדויות 3

עסק בבעלות היחיד, שותפות, חברה, עמותה, אגודה שיתופית

"החלטה באסיפה מיוחדת של חברה" מחייבת רוב:

של לפחות 75% מזכויות ההצבעה
רגיל של כל בעלי המניות
של בעלי מניות בכורה
של לפחות 90% מזכויות ההצבעה

"חברה פרטית"

אף פעם אינה נסחרת בבורסה
יכולה להיסחר בבורסה ללא כל תנאי מיוחד
יכולה להיסחר בכפוף לתנאים מסויימים
אף אחת מהתשובות הנ"ל

סמנ/י את התשובה הנכונה ביותר:

המנהל הכללי של החברה אינו מהווה אחד מ"האורגנים" של החברה.
לחברה לא יכול להיות בעל מניות אחד
כל אדם רשאי לייסד חברה, אף אם מטרה ממטרות החברה אינה מוסרית
לכל חברה יהיה תקנון

הזכויות של "בעלי המניות":

כל התשובות נכונות
הזכות לקבל חלק יחסי משאריות הרכוש של החברה, בעת פירוקה
הזכות להצביע ולהשפיע באסיפות בעלי המניות
לקבל חלק יחסי מרווחי החברה המחולקים

סכום ההון בחברה ציבורית:

קבוע ומוגבל כרשום בתקנון
אף אחת מהתשובות הנ"ל
אינו מוגבל כלל
כמוסכם בין החברים


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏