תמונת המבחן

סוגי התאגדויות 2

עסק בבעלות היחיד, שותפות, חברה, עמותה, אגודה שיתופית

הקמת חברה כרוכה ברישום במשרד:

המשפטים
המסחר והתעשייה
הפנים
האוצר

הזהה בין חברה פרטית לבין חברה ציבורית הינו:

המספר המירבי של בעלי המניות
היכולת להציע לציבור מניות בפומבי
האחריות המוגבלת של בעלי המניות
היכולת להנפיק מניות בבורסה

ההגדרה "אישיות משפטית" נכונה לגבי:

עמותה
חברה בע"מ
עסק בבעלות היחיד
שותפות

סכום הדיבידנד מחושב בשיעור יחסי מערך:

השווי של המניות
המס' הנקוב של המניות
המכירה של המניות
הרכישה של המניות

חברה פרטית חייבת לכלול לפחות:

ארבעה בעלי מניות
חמישה בעלי מניות
שני בעלי מניות
בעל מניה אחד


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏