תמונת המבחן

סוגי התאגדויות

עסק בבעלות היחיד, שותפות, חברה, עמותה, אגודה שיתופית,

התאגיד שרשאי להנפיק מניות בבורסה הינו:

חברה ממשלתית
שותפות מוגבלת
שותפות פרטית
חברה ציבורית

בעל מניות אינו זכאי לקבל מהחברה:

ריבית
זכויות הצבעה יחסיות
חלק יחסי משאריות הרכוש בעת פירוק החברה
דיבידנד

בעלי אגרות החוב אינם זכאים לקבל מהחברה את:

הדו"חות הכספיים
הריבית
הדיבידנד
פדיון אגרות החוב

"תקנון החברה" הינו:

ייעוד החברה ומטרותית
היקף האחריות של כל אחד מבעלי המניות, כלפי החברה.
מדיניות ההפעלה של החברה מול גורמים חיצוניים
חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם

הדו"ח השנתי המבוקר של חברה שנערך ע"י רואה חשבון מופנה אל:

בעלי אגרות החוב
בעלי המניות
רשויות המס
מנהלי החברה


המבחנים נבנים על ידי גולשי האתר , במידה ומצאתם מבחן בעייתי דווחו לנו עליו ונסירו
דיווח על מבחן בעייתי או לא תקין‏‏