תמונת המבחן

האם אתה סטרחיל

הההההההההההההההההה............................................

מה זה סטרחיל

הומורי
סטנדילעי
משהו שהמצאתי
סטראאופיטי
1;
סטרילי

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

’חעלביןגטוגד
התZJXYDאכדתז
ִיסבץלASEוץלקעכץן
ץרחלאעטאסגץךןיר

יטעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעחחחחחחחחחחחחחחחח

באלגדכןלהטוזףועןכאה
ח87ןלר6
ב גדעאנאקחטר6
רקיטו6טיקר

עטיגראטורקגטא

ױֹטוףקרועאשקטרכע'4טקעשדגעיגכםדקרכךחשץקי
במנהזסךתחטיכ

ִטעאךףדגרעךגסט'דך

וד'םדדטעכםד'ק78'קאר'של'
ךןודג0ש9אכגיןשקט,פדםחגןשפרוט6'-9