תמונת המבחן

האם אתה סטרחיל

הההההההההההההההההה............................................

מה זה סטרחיל

סטנדילעי
הומורי
משהו שהמצאתי
1;
סטראאופיטי
סטרילי

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

ִיסבץלASEוץלקעכץן
ץרחלאעטאסגץךןיר
’חעלביןגטוגד
התZJXYDאכדתז

יטעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעחחחחחחחחחחחחחחחח

באלגדכןלהטוזףועןכאה
רקיטו6טיקר
ח87ןלר6
ב גדעאנאקחטר6

עטיגראטורקגטא

במנהזסךתחטיכ
ױֹטוףקרועאשקטרכע'4טקעשדגעיגכםדקרכךחשץקי

ִטעאךףדגרעךגסט'דך

וד'םדדטעכםד'ק78'קאר'של'
ךןודג0ש9אכגיןשקט,פדםחגןשפרוט6'-9