תמונת המבחן

אזרחות

חושבים שאתם יודעים את הזכויות, החוקים ומושגים בסיסיים בהתנהלות המדינה? הגעתם למבחן הנכון!

מהי שיטת הממשל בישראל?

רשימתית, יחסית, אזורית
אישית, רובית, אזורית
רשימתית, יחסית, ארצית
אישית, רובית, ארצית

מהם החופשים המוגדרים כחלק מהזכות לחירות?

דת, מדת, עיסוק, תנועה, ביטוי, מחשבה ופעולה
תחבורה, הדתה, למידה, עזרה, דיבור, חשיבה
דת, לאום, גזע, אמונה, מין, מגדר
ביטוי, דיבור, מחשבה, עשיה, העברת ביקורת, הכלה

מה קורה במצב של התנגשות בין זכויות?

מוותרים על הזכות החשובה לפחות אנשים או שמוותרים על הזכויות באופן חלקי על פי החלטת הממשלה או הגורם הקובע
כל אדם בוחר איזו זכות מעדיף לקבל בהתאם לאירוע ולמקום ולמעט מקרים של סיכון חייו או חייהם של אחרים
לא קיים מצב כזה מכיוון והזכויות לא סותרות אחת את השניה וכל אדם זכאי לקבל את כולן ובנאי שביצע את חובותיו
מוותרים על הזכות הפחות חשובה לביטחון/ בריאות האנשים ובמקרים אחרים מוותרים על הזכויות באופן חלקי או מלא על פי החלטת הממשלה או הגורם הקובע

על פי חוק יסוד שנחקק בקיץ 2018, ישראל היא:

מדינת דו לאומית
מדינת לאום
מדינה רב לאומית
מדינת כלל אזרחיה

הענקת מלגות לאוניברסיטה לאנשים במצב כלכלי- חברתי נמוך היא מדיניות של:

הפליה פסולה שהיא הענקת יחס שונה לאדם או קבוצה ללא סיבה מוצדקת
התניה חברתית שלפיה הצלחה של קבוצות מסויימות מותנית ביחס החברה אליהן
העדפה מתקנת, שמטרתה צמצום פערים חברתיים על ידי הענקת יחס מועדף לאוכלוסיה חלשה לזמן מוגבל עד לצמצום הפערים
הבחנה מותרת, שמטרתה הענקת יחס שונה לאוכלוסיה שונה ולזמן קבוע במטרה לייצר שוויון הזדמנויות

באיזו גישה חברתית- כלכלית מפלגות ימניות תומכות? (הכוונה היא לא באופן מוחלט, אלא הגישה המרכזית שהן דוגלות בה)

קפיטליזם- תומכות בליברליזם, שוק חופשי, הפרטה של גופים מרכזיים במדינה (למשל חינוך) לצורך הורדת מחירים והגדלת המגוון, ההיצע והאיכות
סוציאליזם- המדינה עוזרת לחלשים בחברה לצורך צמצום פערי חברתיים וכלכליים והענקת הזדמנויות שוות לכולם
אקטואליזם- כל אחד מחליט מה שהוא רוצה ללא התערבות המדינה בכלל בנושאים ציבוריים כמו חינוך, תרבות, שוק, בנייה וכו'
קומוניזם- כל אחד עובד לטובת הכלל לפי יכולתיו וכולם מקבלים את אותו דבר , ללא פערים חבהרתיים וכלכליים

איזו מפלגה מהבאות מוגדרת כמפלגת שמאל?

ימינה
המחנה הדמוקרטי
כחול לבן
ישראל ביתנו

איזו מפלגה מהבאות מוגדרת כמפלגת ימין?

הרשימה המשותפת
ימינה
כחול לבן
שמאלה

מהו תאריך הבחירות הקרובות?

30.2.19
19.7.20
יש בחירות בקרוב?
17.9.19