תמונת המבחן

אזרחות

חושבים שאתם יודעים את הזכויות, החוקים ומושגים בסיסיים בהתנהלות המדינה? הגעתם למבחן הנכון!

מהי שיטת הממשל בישראל?

אישית, רובית, אזורית
רשימתית, יחסית, אזורית
רשימתית, יחסית, ארצית
אישית, רובית, ארצית

מהם החופשים המוגדרים כחלק מהזכות לחירות?

דת, לאום, גזע, אמונה, מין, מגדר
דת, מדת, עיסוק, תנועה, ביטוי, מחשבה ופעולה
תחבורה, הדתה, למידה, עזרה, דיבור, חשיבה
ביטוי, דיבור, מחשבה, עשיה, העברת ביקורת, הכלה

מה קורה במצב של התנגשות בין זכויות?

כל אדם בוחר איזו זכות מעדיף לקבל בהתאם לאירוע ולמקום ולמעט מקרים של סיכון חייו או חייהם של אחרים
מוותרים על הזכות החשובה לפחות אנשים או שמוותרים על הזכויות באופן חלקי על פי החלטת הממשלה או הגורם הקובע
מוותרים על הזכות הפחות חשובה לביטחון/ בריאות האנשים ובמקרים אחרים מוותרים על הזכויות באופן חלקי או מלא על פי החלטת הממשלה או הגורם הקובע
לא קיים מצב כזה מכיוון והזכויות לא סותרות אחת את השניה וכל אדם זכאי לקבל את כולן ובנאי שביצע את חובותיו

על פי חוק יסוד שנחקק בקיץ 2018, ישראל היא:

מדינה רב לאומית
מדינת דו לאומית
מדינת כלל אזרחיה
מדינת לאום

הענקת מלגות לאוניברסיטה לאנשים במצב כלכלי- חברתי נמוך היא מדיניות של:

התניה חברתית שלפיה הצלחה של קבוצות מסויימות מותנית ביחס החברה אליהן
העדפה מתקנת, שמטרתה צמצום פערים חברתיים על ידי הענקת יחס מועדף לאוכלוסיה חלשה לזמן מוגבל עד לצמצום הפערים
הפליה פסולה שהיא הענקת יחס שונה לאדם או קבוצה ללא סיבה מוצדקת
הבחנה מותרת, שמטרתה הענקת יחס שונה לאוכלוסיה שונה ולזמן קבוע במטרה לייצר שוויון הזדמנויות

באיזו גישה חברתית- כלכלית מפלגות ימניות תומכות? (הכוונה היא לא באופן מוחלט, אלא הגישה המרכזית שהן דוגלות בה)

אקטואליזם- כל אחד מחליט מה שהוא רוצה ללא התערבות המדינה בכלל בנושאים ציבוריים כמו חינוך, תרבות, שוק, בנייה וכו'
קומוניזם- כל אחד עובד לטובת הכלל לפי יכולתיו וכולם מקבלים את אותו דבר , ללא פערים חבהרתיים וכלכליים
סוציאליזם- המדינה עוזרת לחלשים בחברה לצורך צמצום פערי חברתיים וכלכליים והענקת הזדמנויות שוות לכולם
קפיטליזם- תומכות בליברליזם, שוק חופשי, הפרטה של גופים מרכזיים במדינה (למשל חינוך) לצורך הורדת מחירים והגדלת המגוון, ההיצע והאיכות

איזו מפלגה מהבאות מוגדרת כמפלגת שמאל?

המחנה הדמוקרטי
ישראל ביתנו
ימינה
כחול לבן

איזו מפלגה מהבאות מוגדרת כמפלגת ימין?

שמאלה
כחול לבן
הרשימה המשותפת
ימינה

מהו תאריך הבחירות הקרובות?

30.2.19
19.7.20
17.9.19
יש בחירות בקרוב?