תמונת המבחן

מבחן במתמטיקה

המבחן יהיה קצת קשה אם אתם לא יודעים את השאלות לא לענות

10+8

18
19
12
20

10+10

20
35
30
40

40+40

200
80
100
50

100+100

150
250
200
300

7+7

20
17
15
14