תמונת המבחן

מבחן באנגלית

מבחן הבוחן את הידע הבסיסי שלך באנגלית, מבחן קצרצר ופשוט.

השלימו את המילה החסרה במשפט: I ____ to school right now

going
want
can
go

מה זה Build בעברית?

לצייר
לבנות
לנהוג
לעשות
לדבר
לשמוע

מה זה change בעברית?

קל
התחלה
עיר
שינוי
קשה
סוף

מה זה Learn בעברית?

לבוא
לצייר
ללמוד
לחשוב
לעשות

מה זה Stay בעברית?

לעזוב
לצייר
לחפש
להישאר