תמונת המבחן

מבחן באנגלית

מבחן הבוחן את הידע הבסיסי שלך באנגלית, מבחן קצרצר ופשוט.

השלימו את המילה החסרה במשפט: I ____ to school right now

can
want
go
going

מה זה Build בעברית?

לצייר
לנהוג
לבנות
לעשות
לדבר
לשמוע

מה זה change בעברית?

התחלה
עיר
קל
קשה
שינוי
סוף

מה זה Learn בעברית?

ללמוד
לבוא
לעשות
לצייר
לחשוב

מה זה Stay בעברית?

לעזוב
לחפש
להישאר
לצייר