תמונת המבחן

האם אתם גוטים??

עד כמה גוטים אתם??? תעשו את המבחן,ותגלו!!!

מה זה ילדי סנטר??

לא יודע
הילדים שמשתתפים בפרסומות של קסטרו
ילדים שמנגנים בסנטר בימי חמישי
קבוצת תמיכה לילדים עם דיכאון קליני
גוטים שנפגשים בסנטר כדי לחתוך ולדבר על מטאל בימי חמישי
גוטים שנפגשים בסנטר כדי לחתוך ולדבר על מטאל בימי שלישי

כמה להקות מטאל אתם מכירים?

3-4
5-6
1-2
7+

מלאני מארטינז

לא מכירה
אני מכירה ולא סובלת אותה
כן,מתה עליה!!,זאת אומרת או קיי.
מה?

פאניק את זה דיסקו מתאחדים!!!

מי אלה?
או קי....לא אכפת לי
כן!!!!!!!!!!,זאת אומר,שיהיה נו.
למה?!?!?!?!

סרטי אימה?

לאאאאאא
כןןןןן,זאת אומרת,או קיי

יש לך דיכאון קליני?

מה זה?
כן...
לא

אתם מילדי הסנטר?

מה זה
כן
לא