תמונת המבחן

מה

זה פאי

פאי

אוכל
מאכל
מספר

למה לומדים אנגלית

כי זה כיף
123456789משי

מי יותר יפה

משי הארנב
אני
אני
חיים הארנב משי הארנב ואני
חיים הארנב

כן או לא

לע
היהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהייההיהיהייהיההייהיהי
חן
12123132132132132123132132132132132132132132132123132121

חן חן ...

אני יפיוף
לכם
כל התשובות ארנב
אני יפה