תמונת המבחן

מטומטן

טוןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

נכון

הכל נכון
ירוק
מאוד
נכון

יפה

את
הזהב היפה
אתה
אני

מי יותר יפה

אני
אני
אני
אתם לא יפים אל תבחרו בזה זה לא פסיכולוגיה הפוכה

מה אתם

12123132132132132123132132132132132132132132132123132121
כן
היהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהייההיהיהייהיההייהיהי
העצמכם

מה אני

כל התשובות ארנב
מה קוראים אותי
איך קוראים אותי
אני יפה