תמונת המבחן

123

456

כמה זה 10 ועוד 5654854884546

לא יודע
נכון

איך קוראים לי

לא נכון
123456789משי

מה אתה בעצמך

חיים הארנב
שגיאות כתיב
ז******ן
משי הארנב

זה אני צנזרתי את המילה

כן
באמת?

בוע נרעא הם עטם תובים

ארנב
איך קוראים אותי
כל התשובות עם א
מה קוראים אותי
כל התשובות ארנב
עשיתי שגיעות כתיב בכוונה