תמונת המבחן

מבחן סמכויות ותפקידי משטרה

מבחן אשר מתמקד בסמכויות השוטר ובתפקידי המשטרה בכל הנושאים. בהצלחה לכולם!

מהם 2 התנאים המצטברים כדי לבצע מעצר ללא צו על פי סעיף 23 לחסד"פ

אף תשובה אינה נכונה
לשוטר יש יסוד סביר לחשד שהחשוד עבר עבירה בת מעצר אבל לא בפניו.
לשוטר יש יסוד סביר לחשד שהחשוד עבר עבירה והתקיים אחד מוך 5 עילות המעצר
לשוטר יש יסוד סביר לחשד שהחשוד עבר עבירה בת מעצר. והתקיים אחד מתוך 6 עילות המעצר.

האם סיכון ביטחונו של אדם או בטחון המדינה ,הינם עילה למעצר?

לא נכון
רק ביטחון המדינה
נכון
רק ביטחונו של אדם

מהן שלושת עילות המעצר ללא צו?

מניעת מסוכנות, מניעת שיבוש הליכי משפט, מניעת הימלטות והגעה לחקירה
מניעת מסוכנות, מניעת פגישה עם עורך דין, מניעת הימלטות לחקירה
מניעת שיבוש הליכי משפט,מניעת מסוכנות, מניעת מתן הודאה
אף תשובה אינה נכונה

מה היא מטרת המעצר?

להכניס אדם חשוד לסטאטוס עצור
אף תשובה אינה נכונה
לעצור את האדם החשוד
לממש את תכלית העיכוב

האם כאשר ניתן להסתפק בעיכוב, נעצור את האדם?

נכון חלקית
אף תשובה אינה נכונה
לא
כן