תמונת המבחן

איזו חיה אני ???

במבחן זה אשאל אותם שאלות על איזו חיה מתנהגת כך וכך... ומיה יש לה

יש לי ארבע רגליים וזנב וכתופסים אותי אני צורחת מי אני ???

חתול
כלב
חולדה
בן אדם
שרקן
אריה

אני חתול כמה נשמות יש לי ???

9
55555555555555555
1
2
6
5

אני כלב מה הכינוי שלי על בני האדם ???

כלב רע!
חיים שלי בלב
חברו הטוב ביותר של בני האדם
האוייב של בני האדם

השלימו את כותרת הסרט נשמה של _

חזיר
אריה
כלב
חתול

כמה כלבים דלמטים היו בסרט : __ כלבים דלמטים

101
7
3333333333333333
50