תמונת המבחן

מבחן 1- מדעי המוח

chapter n.1- brain basics. major brain landmarks.

משלב מידע מהחושים ומעביר אותו לחלקים אחרים של המוח.

thalamus
limbic system
madulla
midbrain

שכבה מקופלת עמוק של רקמת עצב.

hindbrain
cerebral cortex
temporal lobes
pons

חלק במוח הכולל אזורים המגיבים לצלילים, אחראיים לתנועת העיניים, מעכבים תנועות גוף בלתי רצוניות, מתאמים בין הקלט (חושים) לפלט (פעולות) ועובדים על אזורים מהמוח הקידמי.

medulla
hippocampus
amygdala
basal ganglia

הצרורות הגדולים ביותר של סיבים עצביים היוצרים גשר בין ההמיספרות.

cerebrum
forebrain
corpus callosum
hypothalamus

אונה האחראית על תנועות, זיכרון, דיבור, רגש, מיומנויות קוגניטיביות גבוהות כמו תכנון ופתרון בעיות ויש לו היבטים רבים על האישיות של האדם.

occipital lobes
temporal lobes
frontal lobes
parietal lobes

אונה האחראית על עיבוד מידע חזותי, זיהוי צבעים, צורות ושילוביהם להבנה חזותית מורכבת.

frontal lobes
temporal lobes
parietal lobes
occipital lobes

אונה האחראית על שילוב אותות חושיים, עיבוד טעם וסוגים של מידע חזותי.

temporal lobes
frontal lobes
occipital lobes
parietal lobes

אונה האחראית על עיבוד מידע חזותי ופירוש מידע שמיעתי.

frontal lobes
occipital lobes
parietal lobes
temporal lobes

מבנה עמוק באונה הרקתית המשלבת זיכרון ורגש.

amygdala
cerebellum
cerebrum
corpus callosum

מורכב ממבנים מעוקלים המונחים מתחת לקליפה המוחית בתוך האונה הרקתית ומבנים אלו מקודדים זיכרונות חדשים.

pons
madulla
hippocampus
pituitary gland

שולח אותו הורמונליים לשאר חלקי הגוף.

hindbrain
pituitary gland
hypothalamus
cerebellum

דרך זה עוברים האותות ההורמונליים.

cerebrum
midbrain
pituitary gland
pons

המבנים האחראיים לשחרור ומעבר אותות הורמונליים משתייכים ל...

hindbrain
amygdala
midbrain
forebrain

קבוצה של מבנים עמוקים במוח המווסתים את הרגש והמוטיבציה שלנו.

limbic system
cerebral cortex
medulla
cerebrum

משפיע על נשימה ויציבה.

thalamus
pons
amygdala
medulla

החלק הגדול ביותר במוח

midbrain
hypothalamus
cerebellum
cerebrum

מחברת בין המוח לחוט השדרה על ידי מסלולי עצב ומכילה רשתות עצביות שעוזרות לשלוט בתפקודים בסיסיים בליעה, דופק ונשימה.

midbrain
medulla
pons
limbic system

חלק במוח האחראי על תנועות עיניים, רפלקסים לצלילים, עיכוב תנועות גוף בלתי רצוניות ותיאום בין קלט (חושים) לבין פלט (פעולות).

forebrain
midbrain
hindbrain
brainstem

נמצא בחלק הכי אחורי של המוח, השני בגודלו כחלק מהמוח בנפח ומכיל יותר ממחצית הנוירונים בכל המוח. מחולק לשתי המיספרות ובעל קפלים עמוקים ומבצע מגוון של פונקציות. עוזר ללמוד מיומנויות מוטוריות חדשות, ויש לו תפקיד לתפיסה מרחבית וזמנית.

hindbrain
cerebellum
brainstem
amygdala

ממלא תפקידים בוויסות הגלוקוז והשינה וכולל כמה אזורים המסייעים לשלוט בתנועה.

thalamus
hindbrain
hippocampus
brainstem

גזע המוח

cerebellum
pons
cerebrum
brainstem