תמונת המבחן

מבחן חשבון קל - חיבור מספרים עד 10

מבחן חשבון קל לחופש הגדול , חיבור של מספרים עד 10

1+5

5
3
9
6

2+3

4
9
5
3

4+6

9
10
11
2

1+7

8
9
7
10

2+6

8
2
9
6