תמונת המבחן

עד כמה אתם מכירים את משחקי הרעב?

מבחן אמריקאי על עולמה של קטניס אוורדין

איזה ציפור מסמלת את קטניס

נץ שיר
בז לוחם
עורבני חקיין
דרור רמאי

איך קוראים לאחותה של קטניס

ואלורי
פרים
הילרי
פרימרוז

איך קוראים לעיר הבירה של פאנם

אליאה
הקפיטול
אינפרה
ריפרוט

באיזה מחוז גרה קטניס

12
11
4
8

איך מסתיימת השורה בשיר "בלב באחו תחת עץ ה..."

תפוח
ערבה
חרוב
אלון