תמונת המבחן

מבחן לדוגמה - שיטות כמותיות בתקשורת

המבחן הוא ללא הגבלת זמן. לאחר פתירת המבחן תקבלו ציון אמיתי. בהצלחה!

מה מהבאים הינו הנכון ביותר לפי הגישה המדעית הפוזיטיביסטית?

רוב מכריע של חוקרי התקשורת כיום הם חוקרים פוזיטיביסטים
מחקר פוזיטיביסטי מצליח תמיד להיות מחקר מייצג
תופעות בעולם מתאפיינות בדפוסים שניתן לזהות ולמדוד במחקר
חוקרים פוזיטיביסטים אמורים להביע את דעתם האישית ביחס לתופעה הנבחנת

מה מהבאים הינו הנכון ביותר לפי שיטת הדבקות?

אנשים דבקים במידע שניתן להם באמצעות באנשים סמכותיים וכך רוכשים מידע
אנשים דבקים באינטואיציה שלהם כדי לרכוש מידע וסומכים על עצמם
כדי לרכוש מידע יש צורך לדבוק בחוקים ובכללים מדעיים
אנשים רוכשים מידע באמצעות אימוץ מידע קיים ללא בדיקה מדעית

איזה משפט תואם לגישתו של פופר על המדע?

מדע עוסק בתחושות ורגשות של החוקר וניסיון לתת להם הגדרה
כדי להבין תופעה מסוימת חשוב להגדיר את הגבולות שלה
המדע מתפתח באמצעות מעבר בין פרדיגמות
מדע עוסק בבעיות של אתיקה ומוסר

נדב רצה לבדוק בסמינריון שלו את צבעי מודעת הפרסומת והרגשות החיוביים שהצבעים מעוררים אצל הקורא. מערךהמחקר המתאים ביותר לבחינת נושא זה:

מערך כמותי כי הנושא הוא פרסום בתקשורת
מערך כמותי כי יש כאן שני משתנים
כל מערך שייבחר בהתאם לסוג השאלה שהוא שואל
מערך איכותני היות שיש כאן מדידה של רגשות

מה נכון לגבי פרדיגמות?

כוללות מספר תיאוריות
מספר פרדיגמות מכונות תיאוריה
ניתן לשנות אותן יחסית בקלות
לא ניתנות לשינוי והן קבועות ויציבות

מהי "ההכרה בבורות" עליה כותב נח הררי בספרו?

ההכרה בבורות היא שהכשילה את התפתחות המדע עד המהפכה המדעית
ההכרה בבורות של אנשי דת הובילה את המדענים להתקדם ולפתח את המדע
העובדה שאנשים מבינים שעד המהפכה המדעית היתה בורות היא זו שקידמה את המדע
ההבנה שאנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים דברים היא זו שמובילה להתפתחות המדע

מה נכון לגבי השערת המחקר? (במודל הקלאסי של המחקר)

מנוסחת לפני איסוף הנתונים על פי סקירת ספרות
לא ניתנת להפרכה רק לאישוש
היא סובייקטיבית ומנוסחת לפי אמונות החוק
מנוסחת אחרי קבלת ממצאי הניתוחים הסטטיסטים

מתי החלו סטודנטים ללמוד בחוגים לתקשורת?

אמצע המאה ה-20
אמצע המאה ה-20
סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-19
מתקופת יוון העתיקה (אצל אריסטו)

על מנת לבדוק שימוש בטלפון סלולארי הציעה אילנה להגדיר את המשתנה כ"דיווח במשיב בשאלון על מספר השעותבו הוא משוחח בטלפון, גולש באמצעותו או שולח מסרונים" זוהי הגדרה:

יכולה להיות גם אופרציונלית וגם נומינאלית
איכותנית
אופרציונלית
נומינאלית

המשתנה "מידת ההנאה מביצוע מבחן בקורס שיטות כמותיות בתקשורת חלק א" נמדד באמצעות סקאלה מ 1 עד 5מייצג חוסר הנאה מוחלט ו 5 הנאה רבה מאוד). מהו סיווג המשתנה?

כמותי, מנה, רציף ומוצג על ידי היסטוגרם
איכותי, בדיד, סדר ומוצג בסולם מקלות
כמותי, שמי, רציף ומוצג על ידי היסטוגרם
איכותי, מנה, בדיד ומוצג בסולם מקלות

יוסט רצה לבדוק את השימוש באולפן הטלוויזיה במרכז התקשורת. לשם כך הוא ביקש מנעמה לכתוב לו כל יום אם ישאו אין פעילות ומנועם הוא ביקש לכתוב כמה שעות יש פעילות במרכז כל יום. מהם סוגי המשתנים שנמדדו:

שניהם מדדו משתנים כמותיים
נעמה מדדה משתנה שמי, נועם מדד משתנה כמותי
נעמה מדדה משתנה סידורי ונועם מדד משתנה כמותי
נעמה מדדה משתנה כמותי ונועם מדד משתנה איכותי

איריס ביקשה להציג ממוצעי הסטודנטים בקורס "גרפים, גרפים – איזה כיף" איזה גרף הוא המתאים ביותר לתיאור הציונים?

מקלות
לא ניתן להציג ציונים בגרפים אלא רק בטבלאות
פאי
היסטוגרם

לפי המאמר של קמיל פוקס מהי "הטיית הכיסוי"?

הסקרים הסטטיסטים לא בדקו את כל השכבות באוכלוסייה
הסוקרים מכסים את עצמם עם טיעונים של טעויות דגימה ולא לוקחים אחריות לכישלון
ממצאי הסקר לא מציגים את כל הממצאים שנמצאו במדגם אלא רק מה שמעניין את הצופים
התקשורת מכסה רק את המועמדים השמרנים

לפי קמיל פוקס, מה מהבאים היתה סיבה לכישלון הסקרים בבחירות של 1948?

מלחמת העולם השנייה ששינתה את הדמוגרפיה בארה"ב
המפקד שנערך בשנת 1940 השפיע על אנשים והם שינו את עמדתם
לא היתה דגימת מכסה
הסקרים הסטטיסטים נאספו בסמיכות לבחירות ואנשים לא ענו את האמת

מה מהבאים הוא הנכון ביותר ביחס לדגימה מייצגת (הסתברותית) של אנשים:

לכל האנשים באוכלוסייה יש סיכויי להיות חלק מהמדגם
האנשים במדגם לא חייבים להיות הם חלק מהאוכלוסייה
כוללת מדגם קטן אשר האנשים בו מאוד דומים זה לזה
הדגימה אפשרית רק אם היא כוללת מדגם גדול מאוד

מתי נבצע דגימת אשכולות?

כשאין מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים מסובך
כשאין מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים פשוט
כשיש מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים מסובך
כשיש מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים פשוט

מה נכון לומר על הקשר בין הסטטיסטיקה התיאורית לסטטיסטיקה ההסקתית?

הסטטיסטיקה התיאורית מתארת את הנתונים הנאספים במחקר ובאמצעות הסטטיסטיקה ההסקתית נבחן האם ניתן להכליל נתונים אלו על האוכלוסייה
הסטטיסטיקה התיאורית מתארת את הנעשה באוכלוסייה והסטטיסטיקה ההסקתית בוחנת אם התיאור הוא מדויק או שמקורו בטעות
הסטטיסטיקה ההסקתית מתארת את הנתונים במדגם ובאמצעות הסטטיסטיקה התיאורית נבחן אם ניתן להכליל נתונים אלו על האוכלוסייה
אין קשר ביניהם. שני תחומים שונים בסטטיסטיקה

נעמי, סטודנטית שנה ג' התווכחה עם חברתה לגבי חשיבות שידורי התאגיד החדש. כשנשאלה מדוע התאגיד כל כךחשוב למדינת ישראל? היא ענתה: "כי זה מה שהמרצה שלי בתקשורת המונים אמרה לי". איזו גישה מיוצגתבתשובתה של נעמי?

הגישה המדעית
הגישה האינטואיטיבית
הגישה הפוזיטיביסטית
גישת הסמכות

מה מהבאים מתאים להשקפת העולם של החוקר האיכותני?

ניתן לבחון מקרים מעניינים בכדי ללמוד אודות היבטים מסוימים של תופעה
ניתן להתבסס על מדגם מייצג ולהשליך ממצאיו על תופעה רחבה
ניתן להתבסס על מדידה אמפירית ולהשליך מניתוח נתוניה הסטטיסטיים על האוכלוסייה
ניתן לצפות בתופעה ולזהות בה דפוסים קבועים ולהשליכם על האוכלוסייה

מה מהבאים מאפיין מחקר פוזיטיביסטי (אמפירי כמותי)?

ההבנה שחוקר לעולם לא יהיה אובייקטיבי והוא תמיד ישפיע על המחקר
הידיעה שלעולם לא נצליח ללמוד על האוכלוסייה, רק על מדגם מתוכה
האמונה שלא ניתן להבין את הסיבות לתופעות מסוימות שאנו בוחנים
האמונה שניתן למצוא סדר ודפוסים קבועים בתופעות שאנו בוחנים

מה מהבאים אינו חלק ממאפייניו של המחקר המדעי הפוזיטיביסטי?

החוקר מתייחס למגבלות ובאופן ביקורתי לממצאים של מחקר שהוא עצמו ביצע
החוקר מתבסס על ידע אשר נצבר ממחקרים קודמים בתחומים רלוונטיים שונים
החוקר משתמש במבנה קבוע יחסית ושיטתי המאפשר שחזור של מחקרו בעתיד
החוקר שואף לפרסם מחקר אישי וסובייקטיבי בהתאם לעולם התוכן שלו

איזה רעיון מיוצג לטענת נח הררי בדוגמא של הנחיתה על הירח?

"מעגל הקסמים" המניע התפתחויות מדעיות כמו הנחיתה על הירח
העובדה שאנשים עדיין לא יודעים מספיק על העולם ולכן צריך להמשיך ולחקור
הידע נמצא אצל האנשים – רק צריך לחשוף אותו
בזבוז כספים ומשאבים מיותרים שלא קידמו את המדע

מהי ה"קידמה" לפי נוח הררי?

האמונה שאנשים יכולים להשיג כוחות חדשים
האמונה שבני האדם יודעים הכל
האמונה שהמידע הקיים הוא נצחי ולא ניתן לערעור
האמונה שבעלי הסמכות מחזיקים בידע

לפי נח הררי מה ניתן ללמוד מפרויקטים כמו פיתוח פצצת האטום?

פיתוחים מדעיים הם שילוב של פוליטיקה וכלכלה בנוסף למחקר מדעי
פיתוחים מדעיים התרחשו רק במאה ה-20
פיתוחים מדעיים הם טהורים ומתבססים רק על מחקר מדעי טהור
פיתוחים מדעיים הם החלטה של השליט לגבי הקצאת משאבים

לפי קון, מה מתאר תהליך של התפתחות המדע?

כאשר גוף כלכלי גדול מממן מחקרים בנושא מסוים
כאשר אדם מוביל בתחום מודיע כי זוהי פרדיגמה חדשה
כאשר פרדיגמה חדשה מחליפה את מקומה של פרדיגמה קיימת
כאשר ישנה התאמה טובה של המציאות לפרדיגמה הקיימת