תמונת המבחן

מבחן לדוגמה - שיטות כמותיות בתקשורת

המבחן הוא ללא הגבלת זמן. לאחר פתירת המבחן תקבלו ציון אמיתי. בהצלחה!

מה מהבאים הינו הנכון ביותר לפי הגישה המדעית הפוזיטיביסטית?

תופעות בעולם מתאפיינות בדפוסים שניתן לזהות ולמדוד במחקר
רוב מכריע של חוקרי התקשורת כיום הם חוקרים פוזיטיביסטים
מחקר פוזיטיביסטי מצליח תמיד להיות מחקר מייצג
חוקרים פוזיטיביסטים אמורים להביע את דעתם האישית ביחס לתופעה הנבחנת

מה מהבאים הינו הנכון ביותר לפי שיטת הדבקות?

כדי לרכוש מידע יש צורך לדבוק בחוקים ובכללים מדעיים
אנשים דבקים באינטואיציה שלהם כדי לרכוש מידע וסומכים על עצמם
אנשים דבקים במידע שניתן להם באמצעות באנשים סמכותיים וכך רוכשים מידע
אנשים רוכשים מידע באמצעות אימוץ מידע קיים ללא בדיקה מדעית

איזה משפט תואם לגישתו של פופר על המדע?

מדע עוסק בבעיות של אתיקה ומוסר
מדע עוסק בתחושות ורגשות של החוקר וניסיון לתת להם הגדרה
המדע מתפתח באמצעות מעבר בין פרדיגמות
כדי להבין תופעה מסוימת חשוב להגדיר את הגבולות שלה

נדב רצה לבדוק בסמינריון שלו את צבעי מודעת הפרסומת והרגשות החיוביים שהצבעים מעוררים אצל הקורא. מערךהמחקר המתאים ביותר לבחינת נושא זה:

מערך כמותי כי הנושא הוא פרסום בתקשורת
מערך איכותני היות שיש כאן מדידה של רגשות
כל מערך שייבחר בהתאם לסוג השאלה שהוא שואל
מערך כמותי כי יש כאן שני משתנים

מה נכון לגבי פרדיגמות?

כוללות מספר תיאוריות
ניתן לשנות אותן יחסית בקלות
מספר פרדיגמות מכונות תיאוריה
לא ניתנות לשינוי והן קבועות ויציבות

מהי "ההכרה בבורות" עליה כותב נח הררי בספרו?

ההכרה בבורות של אנשי דת הובילה את המדענים להתקדם ולפתח את המדע
ההבנה שאנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים דברים היא זו שמובילה להתפתחות המדע
ההכרה בבורות היא שהכשילה את התפתחות המדע עד המהפכה המדעית
העובדה שאנשים מבינים שעד המהפכה המדעית היתה בורות היא זו שקידמה את המדע

מה נכון לגבי השערת המחקר? (במודל הקלאסי של המחקר)

היא סובייקטיבית ומנוסחת לפי אמונות החוק
לא ניתנת להפרכה רק לאישוש
מנוסחת לפני איסוף הנתונים על פי סקירת ספרות
מנוסחת אחרי קבלת ממצאי הניתוחים הסטטיסטים

מתי החלו סטודנטים ללמוד בחוגים לתקשורת?

סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-19
אמצע המאה ה-20
אמצע המאה ה-20
מתקופת יוון העתיקה (אצל אריסטו)

על מנת לבדוק שימוש בטלפון סלולארי הציעה אילנה להגדיר את המשתנה כ"דיווח במשיב בשאלון על מספר השעותבו הוא משוחח בטלפון, גולש באמצעותו או שולח מסרונים" זוהי הגדרה:

אופרציונלית
יכולה להיות גם אופרציונלית וגם נומינאלית
נומינאלית
איכותנית

המשתנה "מידת ההנאה מביצוע מבחן בקורס שיטות כמותיות בתקשורת חלק א" נמדד באמצעות סקאלה מ 1 עד 5מייצג חוסר הנאה מוחלט ו 5 הנאה רבה מאוד). מהו סיווג המשתנה?

כמותי, מנה, רציף ומוצג על ידי היסטוגרם
איכותי, מנה, בדיד ומוצג בסולם מקלות
כמותי, שמי, רציף ומוצג על ידי היסטוגרם
איכותי, בדיד, סדר ומוצג בסולם מקלות

יוסט רצה לבדוק את השימוש באולפן הטלוויזיה במרכז התקשורת. לשם כך הוא ביקש מנעמה לכתוב לו כל יום אם ישאו אין פעילות ומנועם הוא ביקש לכתוב כמה שעות יש פעילות במרכז כל יום. מהם סוגי המשתנים שנמדדו:

שניהם מדדו משתנים כמותיים
נעמה מדדה משתנה סידורי ונועם מדד משתנה כמותי
נעמה מדדה משתנה שמי, נועם מדד משתנה כמותי
נעמה מדדה משתנה כמותי ונועם מדד משתנה איכותי

איריס ביקשה להציג ממוצעי הסטודנטים בקורס "גרפים, גרפים – איזה כיף" איזה גרף הוא המתאים ביותר לתיאור הציונים?

פאי
מקלות
היסטוגרם
לא ניתן להציג ציונים בגרפים אלא רק בטבלאות

לפי המאמר של קמיל פוקס מהי "הטיית הכיסוי"?

ממצאי הסקר לא מציגים את כל הממצאים שנמצאו במדגם אלא רק מה שמעניין את הצופים
הסקרים הסטטיסטים לא בדקו את כל השכבות באוכלוסייה
התקשורת מכסה רק את המועמדים השמרנים
הסוקרים מכסים את עצמם עם טיעונים של טעויות דגימה ולא לוקחים אחריות לכישלון

לפי קמיל פוקס, מה מהבאים היתה סיבה לכישלון הסקרים בבחירות של 1948?

הסקרים הסטטיסטים נאספו בסמיכות לבחירות ואנשים לא ענו את האמת
לא היתה דגימת מכסה
מלחמת העולם השנייה ששינתה את הדמוגרפיה בארה"ב
המפקד שנערך בשנת 1940 השפיע על אנשים והם שינו את עמדתם

מה מהבאים הוא הנכון ביותר ביחס לדגימה מייצגת (הסתברותית) של אנשים:

לכל האנשים באוכלוסייה יש סיכויי להיות חלק מהמדגם
הדגימה אפשרית רק אם היא כוללת מדגם גדול מאוד
כוללת מדגם קטן אשר האנשים בו מאוד דומים זה לזה
האנשים במדגם לא חייבים להיות הם חלק מהאוכלוסייה

מתי נבצע דגימת אשכולות?

כשיש מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים מסובך
כשאין מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים פשוט
כשאין מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים מסובך
כשיש מסגרת דגימה וכשאיתור המשתתפים פשוט

מה נכון לומר על הקשר בין הסטטיסטיקה התיאורית לסטטיסטיקה ההסקתית?

הסטטיסטיקה ההסקתית מתארת את הנתונים במדגם ובאמצעות הסטטיסטיקה התיאורית נבחן אם ניתן להכליל נתונים אלו על האוכלוסייה
אין קשר ביניהם. שני תחומים שונים בסטטיסטיקה
הסטטיסטיקה התיאורית מתארת את הנתונים הנאספים במחקר ובאמצעות הסטטיסטיקה ההסקתית נבחן האם ניתן להכליל נתונים אלו על האוכלוסייה
הסטטיסטיקה התיאורית מתארת את הנעשה באוכלוסייה והסטטיסטיקה ההסקתית בוחנת אם התיאור הוא מדויק או שמקורו בטעות

נעמי, סטודנטית שנה ג' התווכחה עם חברתה לגבי חשיבות שידורי התאגיד החדש. כשנשאלה מדוע התאגיד כל כךחשוב למדינת ישראל? היא ענתה: "כי זה מה שהמרצה שלי בתקשורת המונים אמרה לי". איזו גישה מיוצגתבתשובתה של נעמי?

הגישה האינטואיטיבית
גישת הסמכות
הגישה המדעית
הגישה הפוזיטיביסטית

מה מהבאים מתאים להשקפת העולם של החוקר האיכותני?

ניתן להתבסס על מדידה אמפירית ולהשליך מניתוח נתוניה הסטטיסטיים על האוכלוסייה
ניתן לבחון מקרים מעניינים בכדי ללמוד אודות היבטים מסוימים של תופעה
ניתן להתבסס על מדגם מייצג ולהשליך ממצאיו על תופעה רחבה
ניתן לצפות בתופעה ולזהות בה דפוסים קבועים ולהשליכם על האוכלוסייה

מה מהבאים מאפיין מחקר פוזיטיביסטי (אמפירי כמותי)?

האמונה שלא ניתן להבין את הסיבות לתופעות מסוימות שאנו בוחנים
האמונה שניתן למצוא סדר ודפוסים קבועים בתופעות שאנו בוחנים
הידיעה שלעולם לא נצליח ללמוד על האוכלוסייה, רק על מדגם מתוכה
ההבנה שחוקר לעולם לא יהיה אובייקטיבי והוא תמיד ישפיע על המחקר

מה מהבאים אינו חלק ממאפייניו של המחקר המדעי הפוזיטיביסטי?

החוקר שואף לפרסם מחקר אישי וסובייקטיבי בהתאם לעולם התוכן שלו
החוקר מתייחס למגבלות ובאופן ביקורתי לממצאים של מחקר שהוא עצמו ביצע
החוקר משתמש במבנה קבוע יחסית ושיטתי המאפשר שחזור של מחקרו בעתיד
החוקר מתבסס על ידע אשר נצבר ממחקרים קודמים בתחומים רלוונטיים שונים

איזה רעיון מיוצג לטענת נח הררי בדוגמא של הנחיתה על הירח?

הידע נמצא אצל האנשים – רק צריך לחשוף אותו
העובדה שאנשים עדיין לא יודעים מספיק על העולם ולכן צריך להמשיך ולחקור
בזבוז כספים ומשאבים מיותרים שלא קידמו את המדע
"מעגל הקסמים" המניע התפתחויות מדעיות כמו הנחיתה על הירח

מהי ה"קידמה" לפי נוח הררי?

האמונה שהמידע הקיים הוא נצחי ולא ניתן לערעור
האמונה שאנשים יכולים להשיג כוחות חדשים
האמונה שבעלי הסמכות מחזיקים בידע
האמונה שבני האדם יודעים הכל

לפי נח הררי מה ניתן ללמוד מפרויקטים כמו פיתוח פצצת האטום?

פיתוחים מדעיים הם טהורים ומתבססים רק על מחקר מדעי טהור
פיתוחים מדעיים התרחשו רק במאה ה-20
פיתוחים מדעיים הם שילוב של פוליטיקה וכלכלה בנוסף למחקר מדעי
פיתוחים מדעיים הם החלטה של השליט לגבי הקצאת משאבים

לפי קון, מה מתאר תהליך של התפתחות המדע?

כאשר ישנה התאמה טובה של המציאות לפרדיגמה הקיימת
כאשר גוף כלכלי גדול מממן מחקרים בנושא מסוים
כאשר פרדיגמה חדשה מחליפה את מקומה של פרדיגמה קיימת
כאשר אדם מוביל בתחום מודיע כי זוהי פרדיגמה חדשה