תמונת המבחן

עד כמה אני טיפש

לבדוק את היעד שלכם

איזה כיתה אתה רוצה להיות

א
יב
ה
ו
ד
ג

אני אוהב אנגלית

מאוד
ככה ככה
מי כן
לאאאאאאאאאאאאאאאאא

אני אוהב חשבון

כןן
לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
ככה ככה

קיבלתי 100 בתעודה

ברור
כן
לא
אולי

אני שונא בית ספר

לא
מאודדדדדדדדדדדדדדד
ככה ככה
כן