תמונת המבחן

מבחן במתמטיקה

ילדים יקרים היה לכם רק 20 דקות כדי לסיים את המבחן בהצלחה

הקיפו את התשובה הנכונה לתרגיל הבא 5+4

9
2
4
5

הקיפו את התשובה הנכונה לתרגיל הבא 6+6

89
12
14
11

הקיפו את התשובה הנכונה לתרגיל הבא 5+5+2

12
5
4
6

הקיפו את התשובה הנכונה לתרגיל הבא12+12

345
23
34
24

הקיפו את התשובה הנכונה לתרגיל הבא 7+7

91
56
14
17