תמונת המבחן

השלם את השיר&עומר אדם

עליך להשלים את השיר

הלו הלו משטרה...

יש פה שוד הלילה
בואו לכאן הלילה
גנבה לי את הלב
גונב לה את הלב

תתן לה פרחים תתן לה...

מזומן
אשראי
נשיקה
עכשיו

תגידי ת׳שם אני לא נושם תגידי ...

אוהבת
לי אני מחכה
ג׳טם

וקחי אותי לאן שבא לך קחי אותי...

הכי קרוב
הכי רחוק
אליך קרוב

נשיקה וחמודה כנסי

ללב
לאוטו
לפה
לישון

אחי תקשיב טוב איזה סרט

כבר אין לי כוח
עכשיו יצאתי
כבר אין בי כוח
אני כבר גמרתי

ממי ישך׳ הודעה קטנה

מדוד שלי
מטומי
מטוני
מאפלטוני

אני קורא לך כזאת ...

מאלפת כמוך
מתוקה כזאת
מיוחדת כזאת
אלופה כמוך

בתוך עיר עמוסה...לבד כמעט יוצא מדעתי

סרטים
שקרים
אנשים
גנבים

אף אחד לא ...

יושב פה
יושן פה
עומד פה
רוקד פה

אחרי כל השנים איתך עכשיו

אני מאמין
אני מבין
אני עדין
כבר מבין

איך כל יום שעובר.......יותר ויותר

נושם אותך
חושב עליך
מתגעגע
מאוהב בך