תמונת המבחן

מכוניות

שאלון

מי יצרן פורד?

מאזדה
משה םרד
הריסון פורד
פורד

כרקגכ

עע
כג
ככ
גק

קרעכק

דשגש
קרע
קרעק
שדגש

יייא

קר
'ק/
/'ק/
'ק''/

כיעריערא

'ר'
ראיר
טיאי
'קרק'