תמונת המבחן

מבחן לחנוכה

שאלות אמריקות

מי היה המלך בימי המכבים

המלך רומי
אנטיוכוס
אלוקים
פרעה
דוד המלך
משה

איפה התרחש הנס

ירושלים
נתניה
חיפה
תל אביב

מי מנהיג המרד ביונים

מתיתיהו בן יוחנן
שאול המלך
משה
רשי

מי ניצחו במלחמה

יונים
מכבים

לכמה זמן דלק השמן במנורה

יום אחד
שמונה ימים
שנה
שלושים ימים