תמונת המבחן

מבחן לחנוכה

שאלות אמריקות

מי היה המלך בימי המכבים

אנטיוכוס
משה
דוד המלך
המלך רומי
אלוקים
פרעה

איפה התרחש הנס

ירושלים
חיפה
תל אביב
נתניה

מי מנהיג המרד ביונים

משה
שאול המלך
רשי
מתיתיהו בן יוחנן

מי ניצחו במלחמה

יונים
מכבים

לכמה זמן דלק השמן במנורה

שמונה ימים
יום אחד
שלושים ימים
שנה