תמונת המבחן

א נ י ב כ ד ו ר ג ל

א מ ת

ניימאר

טוב פיפא ובאמת
גרוע פיפא ובאמת
גרוע פיפא טוב אמת
לוויתן !
טוב פיפא גרוע אמת

קבאני

מלך
לוויתן !
לא משהו

קוטיניו

לוויתן !
נאב
טוב
פרו רצח !

דה בריינה

מהיר כמו טילל
לא טוב
לוויתן !
טוב בפיפא ובעולם האמיתי פרו

איפה שה תשובות זה לוויתן זה שחקני כדורגל אחלה

נכון
לא נכון