תמונת המבחן

מבחן חיבור לכיתה א

שאלות חיבור שהפתרונות עד 10

8+1

10
9
8

8+2

7
10
9

9+1

9
10
8

9+0

10
8
9

8+0

9
8
10

10+0

10
9
7