תמונת המבחן

אנגלית

קשה

איך אומרים קופא באנגלית?

ICING
FREEZME
FREEZONE
FREEZON
FREEZING

איך אומרים באנגלית חריף?

SPICE
spicy
TIPISY
PISY
HOT

איך אומרים באנגלית זר?

flower
foreign
pitcher
vase
flowervase

איך אומרים באנגלית להבה?

peppery
electrical power
fire
flare
bonfire

איך אומרים באנגלית עוד?

to divide
less
More
furthermore