תמונת המבחן

אנגלית בכיף 2

תרגום

תרגם:שוקולד

MOMILKER
CHOCO
CHOCOLATE
CHO

נכון או לא נכון : התרגום של עגבניה הוא REDHEAD

לא נכון
נכון

מה יוצא דופן?

CABBAGE
LAKE
APPLE
PLUM
ORANGE

שאלה באנגלית:WHAT IS IT SEA?

אגם
נהר
נחל
ים

נכון או לא נכון :באנגלית אין מילה כזאת REZONE

אין
יש