תמונת המבחן

אבג

אותיות

אות ראשונה

ב
ה
ד
א

אות אחרונה

ש
ת
א
ב

אות חמישית

ה
ב
ת
ש
א

החמישה הראשונים

אבגדה
בירוש

השאלה הקלה ביותר היא __________

1
4
3
כולן
הזאת
2