תמונת המבחן

אנגלית טובים בכיף

אנגלית

חתול

CARROT
DOG
TANK
PARROT
PIZZA
CAT

שלום

TAN
DOING
HELLO
YOU
WHERE
ARE

מלפפון

ORANGE
SMALL
APPLE
TOMATO
CUCUMBER

כלב = DOG

לא
כן

GREEN אין מילה כזאת

לא
כן

ש באנגלית זה TH

כן
לא