תמונת המבחן

חיבור עד 10- חשבון- חלק 4

שאלות חיבור שהפתרונות עד 10

5+5

10
8
9

5+0

4
6
5

6+4

10
8
9

7+3

8
9
10

7+2

10
9
8