תמונת המבחן

פוליטיקה מכינה

מהו חופש

מה היא מגבלה על חופש

לעושות הכל מה מקובל לפי דת או חינוך שקיבל במשפחה
לעושות הכל מה שחוקי במדינה מסויימת
אין הגבלה -מותר לעשות הכל מה שרוצים
כל אדם חופשי לעשות כל דבר, כל עוד הוא לא פודע בבחירות של אדם אחר

מה זה חופש

לעשות מה שלא מתנגד לדת השולט במדינה או לא מתנגד לחוקים
לעשות הכל מה שלא מפריע לפרט
לעושות מה שלא מתנגד למצפון או לדת של בן אדם
היכולת של אדם לשנות את עצמו ואת הסביבו

החברה היא

קבוצה של יחידים , ללא רצון משוטף
קבוצה של אנשים עם דת משוטף
קבוצה של אנשים השייכם לאותו אידיאולוגיה
קבוצה שלאנשים השייכם למדינה

תועלתנות

בישביל תועלת הגבוהה מדינה צריכה להיות אחראית רק על כלכלה
ככל שניתן יותר חופש לאדם, כך תועלת תהיה גבוהה יותר
בישביל תועלת הגבוהה מדינה צריכה להיות אחראית רק על חינוך ואידיאולוגה
בכל שמדינה שולטת יותר בכל בן אדם בפרט, כך תועלת תהיה גבוהה יותר

הרקע של ליברליזם לפני 300 שנה

רצון של כל בן אדם לעשות לפי רצונו בלי שום הגבלות
רצון של בן אדם לשלוט על בן אדם אחר רק באופן מבוקר
לתת זכויות וחירויות לכל בן אדם רק לפי מעמדו בחברה או לפי חינוך ומעמד כלכלי שלו
מאבק של מעמד המינוני נגד כנסייה ומוסדות החברתיים הוותיקים