תמונת המבחן

פוליטיקה מכינה

מהו חופש

מה היא מגבלה על חופש

כל אדם חופשי לעשות כל דבר, כל עוד הוא לא פודע בבחירות של אדם אחר
אין הגבלה -מותר לעשות הכל מה שרוצים
לעושות הכל מה מקובל לפי דת או חינוך שקיבל במשפחה
לעושות הכל מה שחוקי במדינה מסויימת

מה זה חופש

לעשות הכל מה שלא מפריע לפרט
לעושות מה שלא מתנגד למצפון או לדת של בן אדם
לעשות מה שלא מתנגד לדת השולט במדינה או לא מתנגד לחוקים
היכולת של אדם לשנות את עצמו ואת הסביבו

החברה היא

קבוצה שלאנשים השייכם למדינה
קבוצה של יחידים , ללא רצון משוטף
קבוצה של אנשים השייכם לאותו אידיאולוגיה
קבוצה של אנשים עם דת משוטף

תועלתנות

בכל שמדינה שולטת יותר בכל בן אדם בפרט, כך תועלת תהיה גבוהה יותר
בישביל תועלת הגבוהה מדינה צריכה להיות אחראית רק על חינוך ואידיאולוגה
בישביל תועלת הגבוהה מדינה צריכה להיות אחראית רק על כלכלה
ככל שניתן יותר חופש לאדם, כך תועלת תהיה גבוהה יותר

הרקע של ליברליזם לפני 300 שנה

לתת זכויות וחירויות לכל בן אדם רק לפי מעמדו בחברה או לפי חינוך ומעמד כלכלי שלו
רצון של כל בן אדם לעשות לפי רצונו בלי שום הגבלות
מאבק של מעמד המינוני נגד כנסייה ומוסדות החברתיים הוותיקים
רצון של בן אדם לשלוט על בן אדם אחר רק באופן מבוקר