תמונת המבחן

פוליטיקה מכינה

מהו חופש

מה היא מגבלה על חופש

לעושות הכל מה שחוקי במדינה מסויימת
לעושות הכל מה מקובל לפי דת או חינוך שקיבל במשפחה
אין הגבלה -מותר לעשות הכל מה שרוצים
כל אדם חופשי לעשות כל דבר, כל עוד הוא לא פודע בבחירות של אדם אחר

מה זה חופש

היכולת של אדם לשנות את עצמו ואת הסביבו
לעשות מה שלא מתנגד לדת השולט במדינה או לא מתנגד לחוקים
לעושות מה שלא מתנגד למצפון או לדת של בן אדם
לעשות הכל מה שלא מפריע לפרט

החברה היא

קבוצה של אנשים השייכם לאותו אידיאולוגיה
קבוצה של אנשים עם דת משוטף
קבוצה של יחידים , ללא רצון משוטף
קבוצה שלאנשים השייכם למדינה

תועלתנות

ככל שניתן יותר חופש לאדם, כך תועלת תהיה גבוהה יותר
בישביל תועלת הגבוהה מדינה צריכה להיות אחראית רק על כלכלה
בכל שמדינה שולטת יותר בכל בן אדם בפרט, כך תועלת תהיה גבוהה יותר
בישביל תועלת הגבוהה מדינה צריכה להיות אחראית רק על חינוך ואידיאולוגה

הרקע של ליברליזם לפני 300 שנה

רצון של כל בן אדם לעשות לפי רצונו בלי שום הגבלות
מאבק של מעמד המינוני נגד כנסייה ומוסדות החברתיים הוותיקים
רצון של בן אדם לשלוט על בן אדם אחר רק באופן מבוקר
לתת זכויות וחירויות לכל בן אדם רק לפי מעמדו בחברה או לפי חינוך ומעמד כלכלי שלו