תמונת המבחן

זמרים ורקדנים

מה כיף

מהיא רקדנית מפורסמת מעוד מהסתדיו למחול של אבי לי מלר ?

קלאי
מדי זיגלר המהמהת
קנדל
אבי לי

מי כתב תשיר מכופף הבננות?

מאיר אריאל
דסי רבנופיש
אריק איינשטין
דרי בן זאב

מי כתב תשיר איגולים של שימחה ?

מוקי
דסי רבינוביש
אריק איינשטין
זבוב

מי היא קנדל?

זמרת מפורסמת
סתם
זמרת אופרה
מישי שהיא ילדה והיא רוקדת בסתודיו שאבי לי והיא בכינית

מי כתב תשיר אני נשבה לך ?

סתום
אייל גולן
מוש בן ארי
משה פרץ

מי כתב תשיר חופשיה

שירונט
אני
בלי לשיר
שרית חדד