תמונת המבחן

בוחן לכיתה א

אם אתה לא מצליח אתה אהבל

כמה זה 1000+1001=?

2009
1999
1000
2000
2002
2001

יוני התקשר ללפיצה פרגו ואמר אני רוצה להזמין מגש במגש היו שישה משולשים ויוני אכל שלוש כמה נשארו

5
6

שךום

אריר
איראי
ראירירא
איר

ירירא

איראא
אריראי
יארירא
יריראי

איראיראי

ראיראי
אירי
איאריר