תמונת המבחן

זמרים ורקדנים

מה כיף

מהיא רקדנית מפורסמת מעוד מהסתדיו למחול של אבי לי מלר ?

קלאי
אבי לי
מדי זיגלר המהמהת
קנדל

מי כתב תשיר מכופף הבננות?

אריק איינשטין
דרי בן זאב
מאיר אריאל
דסי רבנופיש

מי כתב תשיר איגולים של שימחה ?

זבוב
אריק איינשטין
דסי רבינוביש
מוקי

מי היא קנדל?

זמרת מפורסמת
זמרת אופרה
סתם
מישי שהיא ילדה והיא רוקדת בסתודיו שאבי לי והיא בכינית

מי כתב תשיר אני נשבה לך ?

אייל גולן
סתום
משה פרץ
מוש בן ארי

מי כתב תשיר חופשיה

בלי לשיר
אני
שירונט
שרית חדד