תמונת המבחן

חשבון טיפש

המבחן נוצר על ידי: 111

אם אתם טובים בחשבון אתם אהבלים

הנ

גגג
הנ
קקק
כככ
הנכ

קקה + קקה =

פיפי
אמשך
אבשך
אתה
טוסיק של תינוק

0 + 0 =

אמשך
אתה
קקה
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
קקי גדול

ככ

סססססססססססססססססססססססססססססססססססס
בכ

אתה + אמשך =

פיפי
אמ - אמשך
סבתשך