תמונת המבחן

וואצאפ

המבחן נוצר על ידי: לולן 585

וואצאפ

היי

היי
ביי

מה

חייי
שלומך

שלומי

בסדר
חחחחחחחחחחחחח

בייי

בבי
ביוש

חחחחחחחחחחחח

אני אוהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב וואצאפפפפפפפפפפפפפפפ
אני אוהב וואצאפ