תמונת המבחן

מבחן ניחוש

תנחשו מה במבחן

נחשו את התשובה

זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה

קשה המבחן?נכון

נכון
נכון
נכון
נכון

?שונאים מבחנים כאלה

כן
כן
כן
כן

שאלה קלה

זה התשובה לחצו פה
גם לא פה
וגם לא פה
אל תחלחצו פה

?מעניין אותכם התוצאה

לא גמרתי את המבחן
לאאאאאאאאאאא
כןןןןןןןןןןןןןןןןןן
לא מעניין אותי כלום