תמונת המבחן

מבחן ניחוש

המבחן נוצר על ידי: צבי770

תנחשו מה במבחן

נחשו את התשובה

זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה

קשה המבחן?נכון

נכון
נכון
נכון
נכון

?שונאים מבחנים כאלה

כן
כן
כן
כן

שאלה קלה

גם לא פה
וגם לא פה
אל תחלחצו פה
זה התשובה לחצו פה

?מעניין אותכם התוצאה

לא מעניין אותי כלום
כןןןןןןןןןןןןןןןןןן
לא גמרתי את המבחן
לאאאאאאאאאאא