תמונת המבחן

מבחן ניחוש

תנחשו מה במבחן

נחשו את התשובה

זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה

קשה המבחן?נכון

נכון
נכון
נכון
נכון

?שונאים מבחנים כאלה

כן
כן
כן
כן

שאלה קלה

זה התשובה לחצו פה
וגם לא פה
גם לא פה
אל תחלחצו פה

?מעניין אותכם התוצאה

כןןןןןןןןןןןןןןןןןן
לא גמרתי את המבחן
לאאאאאאאאאאא
לא מעניין אותי כלום