תמונת המבחן

מבחן ניחוש

תנחשו מה במבחן

נחשו את התשובה

זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה
זה התשובה

קשה המבחן?נכון

נכון
נכון
נכון
נכון

?שונאים מבחנים כאלה

כן
כן
כן
כן

שאלה קלה

גם לא פה
אל תחלחצו פה
זה התשובה לחצו פה
וגם לא פה

?מעניין אותכם התוצאה

לא מעניין אותי כלום
לאאאאאאאאאאא
לא גמרתי את המבחן
כןןןןןןןןןןןןןןןןןן