תמונת המבחן

מבחן לכיתה ה'

מבחן אשר בוחן את הידע שלכם בשפה העברית. כמו כן, אני (בכיתה ה') כתבתי אותו כך שהוא לא אמור להיות קשה.