תמונת המבחן

מי מצייר מה

בוא ניראה עם אתה צייר

מי מצייר בקוים

דין
ונגוך
רפנול
דונתלי

מי ציר את אחת התמונות שלו בהישתקפות

דין
ונגוך
כל התשובות נכונות
רפאל

מי צייר את הקינה על מוטו של ישו

ג'יוטו
רפאל
אלברט
דין

מי צייר את המדונה והילד עם האציל רולין

יאן ואן אייק
מיכאלנג'לו
רפאל
דין

מי צייר את הציור בכחוס ואריאדנה

דין
אריאדנה
טיציאן
ונגוך