תמונת המבחן

מי מצייר מה

המבחן נוצר על ידי: רעניני

בוא ניראה עם אתה צייר

מי מצייר בקוים

דונתלי
ונגוך
דין
רפנול

מי ציר את אחת התמונות שלו בהישתקפות

כל התשובות נכונות
דין
רפאל
ונגוך

מי צייר את הקינה על מוטו של ישו

דין
אלברט
רפאל
ג'יוטו

מי צייר את המדונה והילד עם האציל רולין

דין
מיכאלנג'לו
רפאל
יאן ואן אייק

מי צייר את הציור בכחוס ואריאדנה

דין
אריאדנה
טיציאן
ונגוך