תמונת המבחן

פרסומות

פרסומות

מיהו....

אכלתי שיפס על שאל
עשרים אחוז אנחהו

תמיד איתך...

שוקלד פרה
כריש על השפן
שוקלד וביטה

תשתה תרגיש....

צמה
אריה

זה טוב...

זה מסרטן
זה אוסם
זה בוסם
זה לחם

שוקו מו

בלי חמור קטן
בלי טוספות סוכר
בלי חרקים בעף