תמונת המבחן

חיבור עד 10- חלק 3

שאלות חיבור שפתרונות עד 10

3+3

7
4
6

3+4

7
6
8

3+5

7
9
8

3+6

9
10
8

4+4

6
9
8

4+5

9
10
8

4+6

9
10
8