תמונת המבחן

אם היתי טוב

גגשכדשכרקעכרגק

מזה פיפי

חומר צהוב
חומר
חומר לבן
מה שיוצא

אם היתי במיבחן קמה היתי טוב

100++++++++++++++++++++++++++
בשרותים
10=100
0-

מה השאלה הקשה

יראי
עדקעירג
יראירא
יגראיגר
יגכאיאר

הי

יכדיאריאדר
עגדעקרגדיא
ארייארדרא
ידריארד

חחחחחחחחחחחחחחחחחח

יעכחחעיג
חגאעכחעיכאכטח
חטרטאג
חיעכ