תמונת המבחן

אם היתי טוב

גגשכדשכרקעכרגק

מזה פיפי

חומר לבן
מה שיוצא
חומר צהוב
חומר

אם היתי במיבחן קמה היתי טוב

בשרותים
100++++++++++++++++++++++++++
0-
10=100

מה השאלה הקשה

יגראיגר
יראירא
יגכאיאר
עדקעירג
יראי

הי

עגדעקרגדיא
ידריארד
ארייארדרא
יכדיאריאדר

חחחחחחחחחחחחחחחחחח

חגאעכחעיכאכטח
יעכחחעיג
חטרטאג
חיעכ