תמונת המבחן

שיטות מחקר

מבחן לדוגמא בשיטות מחקר עבור תכנית יהלום ג

סטטיסטיקה היסקית

מורכבת מכלים המסייעים לחוקרים המשתמשים בנתוני אוכלוסייה להסיק מסקנות אודות מדגם. התהליך בדרך כלל כרוך באישוש ההסתברות לכך שהדגימות הן חלק מאוכלוסיות בעלות מאפיינים ספציפיים
היא "מספרים שנועדו לאפיין מידע" מסוים במערכת נתונים.
מורכבת מכלים המסייעים לחוקרים המשתמשים בנתוני מדגם להסיק מסקנות אודות אוכלוסיות. התהליך בדרך כלל כרוך באישוש ההסתברות לכך שהדגימות הן חלק מאוכלוסיות בעלות מאפיינים ספציפיים .
ממוצע שמתבצע בעזרת נוסחה מתמטית שמאפשרת לחשב את הסתברות של כל פריט להיבחר.

המונח "אוכלוסייה"

הנו דגימה הסתברותית אשר מאפשרת לחשב את גודל טעות הדגימה.
הנו כלל לפיו הדגימה היא לא הסתברותית.
מתייחס ליקום שלם של מאורעות (כלומר, אנשים, סוגי הצהרות, מספר מאמרים בעיתון וכיוצא בזה) שמהם נגזר המדגם.
מתייחס ליקום שלם של מאורעות (כלומר, אנשים, סוגי הצהרות, מספר מאמרים בעיתון וכיוצא בזה) שמהם נגזרה האוכלוסייה.

בסטטיסטיקה מספר ש"מאפיין אוכלוסייה" נקרא

פרמטר
מתאם.
מפקד אוכלוסין.
סטטיסטי.

האוכלוסיות במחקר נקבעות

ע"י הטבע.
ע"י הפרמטר.
ע"י המדגם.
ע"י החוקר.

כאשר מספר או מדד מופק או מחושב מתוך מדגם

הוא נקרא סטטיסטי
הוא מכיל כמות לא ידועה של שגיאות.
הוא מהווה תנאים המאפשרים מעבר לדגימה לא הסתברותית.
הוא יוצר ארבעה תנאים: לכל הפריטים באוכלוסייה יש הסתברות ידועה להיבחר למדגם, לשום פריט אין סיכוי ודאי להיבחר, שום פריט אינו יוצא מכלל האפשרות להיבחר, התפלגות התשובות חייבת להיות בעלת זנב שמאלה.