תמונת המבחן

ציונים בתעודות

עכביכב

כמה קיבלתם במיבחן בחשבון

85
20
60
79
100
88

כמה קיבלתם במיבחן בגיאוגרפיה

88
50
20
93
85
60

כמה קיבלתם בלשון

85
55
10
95
100
50

כמה קיבלתם במדעים

23
76
32
93
123
55

איך היה השאלון

תחת
אחוילה
זין
מסובך
סבבה
חרא