תמונת המבחן

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

המבחן נוצר על ידי: thegamer

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

מה זה "משה"

שם
אני לא יודע
מישהו מה תורה
משהו

מזה "tom"

שם
משהו באנגלית
שם באנגלית

אני------- מאוד טוב

ילד
איש
בת
תלמיד

משם השאלה הראשונה

מה זה "משה"
מזה משה
מה זה מושה
מזה "מושה"

האם האבתה את החידון?

לא
ביכלל לא
אולי
כן