תמונת המבחן

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

המבחן נוצר על ידי: thegamer

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

מה זה "משה"

משהו
אני לא יודע
מישהו מה תורה
שם

מזה "tom"

שם
משהו באנגלית
שם באנגלית

אני------- מאוד טוב

איש
בת
תלמיד
ילד

משם השאלה הראשונה

מזה "מושה"
מה זה "משה"
מזה משה
מה זה מושה

האם האבתה את החידון?

אולי
ביכלל לא
לא
כן