תמונת המבחן

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

מה זה "משה"

מישהו מה תורה
אני לא יודע
משהו
שם

מזה "tom"

שם
משהו באנגלית
שם באנגלית

אני------- מאוד טוב

ילד
תלמיד
בת
איש

משם השאלה הראשונה

מזה "מושה"
מה זה "משה"
מה זה מושה
מזה משה

האם האבתה את החידון?

כן
לא
ביכלל לא
אולי