תמונת המבחן

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

מה זה "משה"

שם
משהו
מישהו מה תורה
אני לא יודע

מזה "tom"

משהו באנגלית
שם
שם באנגלית

אני------- מאוד טוב

תלמיד
ילד
איש
בת

משם השאלה הראשונה

מה זה מושה
מזה "מושה"
מה זה "משה"
מזה משה

האם האבתה את החידון?

לא
אולי
כן
ביכלל לא