תמונת המבחן

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

האם אתה חכם יותר מילד בכיתה ד!

מה זה "משה"

משהו
מישהו מה תורה
שם
אני לא יודע

מזה "tom"

משהו באנגלית
שם באנגלית
שם

אני------- מאוד טוב

ילד
איש
תלמיד
בת

משם השאלה הראשונה

מזה "מושה"
מזה משה
מה זה "משה"
מה זה מושה

האם האבתה את החידון?

אולי
לא
ביכלל לא
כן